THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam: "Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc"

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Lương Bằng

Tài liệu tuyên truyền 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (03/3/1959 - 03/3/2024) và 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân (03/3/1989 - 03/3/2024)