QUỐC PHÒNG – AN NINH – ĐỐI NGOẠI

Phong Điền khai mạc kiểm tra sẵn sàng động viên đơn vị tiểu đoàn bộ binh huyện năm 2024

Quyết liệt triển khai, thực hiện Luật Căn cước năm 2023

Sơ kết công tác quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Đảng uỷ Quân sự quận Cái Răng ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2024