tuyển dụng công chức năm 2023

Thông báo kết quả trúng tuyển tại kỳ tuyển dụng công chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2023

Thông báo kết quả tuyển dụng công chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2023

Thông báo triệu tập thí sinh tham dự Vòng 2, kỳ thi tuyển công chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2023

Thông báo Danh mục tài liệu ôn tập thi nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2), kỳ thi tuyển công chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2023

Tài liệu ôn tập thi nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2), kỳ thi tuyển công chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2023

Kết quả vòng 1 tại kỳ thi tuyển công chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2023

Hướng dẫn sử dụng phần mềm thi trắc nghiệm trên máy tính

Thông báo triệu tập thí sinh dự thi tuyển công chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2023

Danh sách triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển công chức cơ quan đảng, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2023

Lịch thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 202

Danh sách thí sinh đủ điều kiện , tiêu chuẩn dự tuyển công chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2023.

Thông báo danh sách người dự tuyển đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển công chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2023.

Tài liệu thi công chức năm 2023.

Kế hoạc tuyển dụng công chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2023.

Thông báo tuyển dụng công chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và  các tổ chức chính trị - xã hội năm 2023.

Phụ lục 01 Điều kiện, tiêu chuẩn theo từng vị trí việc làm (Kèm theo Thông báo số 185-TB/BTCTU ngày 31/10/2023 của Ban Tổ chức Thành ủy)

Phụ lục 2 Dự kiến nội dung thi môn Kiến thức chung, Ngoại ngữ (Kèm theo Thông báo số 185-TB/BTCTU ngày 31/10/2023 của Ban Tổ chức Thành ủy)

Phụ lục 3 Phiếu đăng ký dự tuyển.

Phụ lục 4 Hướng dẫn đăng ký và ghi phiếu đăng ký dự tuyển (Kèm theo Thông báo số 185-TB/BTCTU ngày 31/10/2023 của Ban Tổ chức Thành ủy).

 

VIDEO

Liên kết