Tra cứu văn bản

select
select
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
Open the calendar popup.
TTSố văn bảnTên văn bảnNgày phát hànhTải vềChi tiết
1 1023-CV/TU Công văn số 1023-CV/TU về rà soát việc cụ thể hóa, thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị 18/06/2024
2 1022-CV/TU Công văn số 1022-CV/TU về rà soát việc cụ thể hóa, thực hiện Nghị quyết số 45/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội 18/06/2024
3 1021-CV/TU Công văn số 1021-CV/TU về rà soát việc cụ thể hóa, tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng 18/06/2024
4 306-KH/TU Kế hoạch số 306-KH/TU thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TW của Ban Bí thư “Về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động trong tình hình mới” 10/06/2024
5 305-KH/TU Kế hoạch số 305-KH/TU triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 05/06/2024
6 304-KH/TU Thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 05/01/2024 của Bộ Chính trị “Về công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông” 05/06/2024
7 35-CT/TU Chỉ thị số 35-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 31/05/2024
8 1016-CV/TU Về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác quản lý thuế 30/05/2024
9 302-KH/TU Kế hoạch số 302-KH/TU tổ chức Hội nghị thông báo kết quả Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảnd khóa XIII và quán triệt, triển khai Quy định số 144-QĐ/TW ngày 09/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới 24/05/2024
10 34-CT/TU Chỉ thị số 34-CT/TU tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) 09/05/2024
11 34-CT/TU Chỉ thị số 34-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) 09/05/2024
12 297-KH/TU Thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 31/01/2024 của Bộ Chính trị “Về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới” 09/05/2024
13 144-QĐ/TW Quy định số 144-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới 09/05/2024
14 33-CT/TU Về triển khai thực hiện Kết luận số 72-KL/TW ngày 23/02/2024 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại” 08/05/2024
15 31-CT/TU Về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án 04/05/2024
16 1515-QĐ/TU Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Văn phòng Thành ủy Cần Thơ 03/05/2024
17 290-KH/TU Kế hoạch số 290-KH/TU tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904 - 01/5/2024) 19/04/2024
18 995-CV/TU Công văn số 995-CV/TU tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư 16/04/2024
19 478-TB/TU Thông báo số 478-TB/TU kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng, Bí thƣ Thành ủy, tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 16, khóa XIV (mở rộng) 09/04/2024
20 31-CT/TU Về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án 04/04/2024
21 74-CTr/TU Chương trình số 74-CTr/TU công tác quý II/2024 của Đảng bộ thành phố 29/03/2024
22 283-KH/TU Kế hoạch số 283-KH/TU thực hiện Kết luận số 69-KL/TW của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế 28/03/2024
23 982-CV/TU Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội và Phong trào Chữ thập đỏ năm 2024 20/03/2024
24 978-CV/TU Công văn số 978-CV/TU triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 05/02/2024 của Ban Bí thư 14/03/2024
25 73-CTr/TU Thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII “Về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới” 12/03/2024
26 72-CTr/TU Thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị “Về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới” 12/03/2024
27 71-CTr/TU Thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/11/2023 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “Về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc” 12/03/2024
28 276-KH/TU Triển khai thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị “Về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” 06/03/2024
29 275-KH/TU Thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị “Về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới” 06/03/2024
30 29-CT/TW Chỉ thị số 29-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính trên địa bàn thành phố 04/03/2024
<<<1 2 3 4 5                     >>>

Liên kết

Thống kê truy cập

Đang truy cập:
Hôm nay: 2256
Tháng 7: 133205
Năm 2024: 1535051
Tổng lượt truy cập: 6178277