TIN CƠ SỞ

Xây dựng 124 mô hình “Dân vận khéo” đang thực hiện trên địa bàn huyện
Cập nhật lúc 09:53 ngày 05/07/2024 - Số lượt xem: 68

Xây dựng 124 mô hình “Dân vận khéo” đang thực hiện trên địa bàn huyện


Trong 06 tháng đầu năm 2024, Dân vận, MTTQ và các tổ chức thành viên, cùng với các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Phong Điền đã phát động và triển khai thực hiện được nhiều mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực, góp phần nâng chất huyện nông thôn mới, nâng cao đời sống Nhân dân trên địa bàn.

Xây dựng tuyến đường “Sáng – xanh – đẹp – an toàn” tại xã Nhơn Nghĩa.Ảnh: Khánh Linh.

Cụ thể, hệ thống Dân vận, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở tập trung thực hiện các hướng dẫn, kế hoạch của Ban Dân vận Thành ủy về phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” triển khai đến các cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn đăng ký thực hiện. Chỉ đạo ban hành kế hoạch xây dựng mô hình “Dân vận khéo” năm 2024. Qua đó, đã và đang thực hiện 124 mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực; trong đó, có 62 mô hình mới, 54 mô hình nâng chất, 05 mô hình điển hình, 03 mô hình tiêu biểu. Mô hình đăng ký cấp cơ sở là 36 mô hình; cấp huyện là 78 mô hình; cấp thành phố là 10 mô hình. Tập trung ở các lĩnh vực như: Xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; vận động Nhân dân xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn; giúp đỡ hộ nghèo thoát nghèo bền vững; …

Từ thực hiện các mô hình điển hình “Dân vận khéo” góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh. Thông qua đó, còn tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương đến các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện; góp phần nâng chất các tiêu chí huyện nông thôn mới, phấn đấu được công nhận huyện nông thôn mới nâng cao trong thời gian tới./.

Tin, ảnh: Nhựt Tân – Khánh Linh

Chia sẻ bài viết:  
  In bài viết
VIDEO

Liên kết