LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Lịch sử Đảng bộ Tỉnh Cần Thơ tập 3 (1954 - 1975)
Cập nhật lúc 02:54 ngày 20/03/2023 - Số lượt xem: 4042
Lịch sử Đảng bộ Tỉnh Cần Thơ tập 3 (1954 - 1975)
Lịch sử Đảng bộ Tỉnh Cần Thơ tập 3 (1954 - 1975)

Sau khi xuất bản Lịch sử Đảng bộ tỉnh Cần Thơ tập I và tập II thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp 1930 - 1954, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cần Thơ (nay là Thành ủy thành phố Cần Thơ) tiếp tục chỉ đạo tiến hành sưu tầm tư liệu, khai thác nhân chứng và nghiên cứu, biên soạn Lịch sử Đảng bộ tỉnh Cần Thơ Tập III - Thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước 1954 - 1975.


Sau khi xuất bản Lịch sử Đảng bộ tỉnh Cần Thơ tập I và tập II thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp 1930 - 1954, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cần Thơ (nay là Thành ủy thành phố Cần Thơ) tiếp tục chỉ đạo tiến hành sưu tầm tư liệu, khai thác nhân chứng và nghiên cứu, biên soạn Lịch sử Đảng bộ tỉnh Cần Thơ Tập III - Thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước 1954 - 1975.

>>Tải về Lịch sử Đảng bộ Tỉnh Cần Thơ (1954 - 1975)

Chia sẻ bài viết:  
  In bài viết