LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Lịch sử Đảng bộ Tỉnh Cần Thơ tập 2 (1945 - 1954)
Cập nhật lúc 02:59 ngày 20/03/2023 - Số lượt xem: 4314
Lịch sử Đảng bộ Tỉnh Cần Thơ tập 2 (1945 - 1954)
Lịch sử Đảng bộ Tỉnh Cần Thơ tập 2 (1945 - 1954)

Năm 1995, Tỉnh ủy Cần Thơ đã xuất bản quyển Sơ thảo Lịch sử Đảng bộ tỉnh Cần Thơ tập I (1929-1945) giới thiệu khái quát vùng đất- mở đất - lập nghiệp - truyền thống - văn hóa của nhân dân tỉnh Cần Thơ; quá trình hình thành Đảng bộ và lãnh đạo phong trào cách mạng tỉnh nhà vượt qua những giai đoạn cách mạng đầy gian truân, hiểm nghèo nhất ...


Năm 1995, Tỉnh ủy Cần Thơ đã xuất bản quyển Sơ thảo Lịch sử Đảng bộ tỉnh Cần Thơ tập I (1929-1945) giới thiệu khái quát vùng đất- mở đất - lập nghiệp - truyền thống - văn hóa của nhân dân tỉnh Cần Thơ; quá trình hình thành Đảng bộ và lãnh đạo phong trào cách mạng tỉnh nhà vượt qua những giai đoạn cách mạng đầy gian truân, hiểm nghèo nhất ...

>>Tải về Lịch sử Đảng bộ Tỉnh Cần Thơ Tập 2 (1945 - 1954)

Chia sẻ bài viết:  
  In bài viết