LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Lịch sử Đảng bộ Tỉnh Cần Thơ tập 1 (1929-1945)
Cập nhật lúc 02:53 ngày 20/03/2023 - Số lượt xem: 4061
Lịch sử Đảng bộ Tỉnh Cần Thơ tập 1 (1929-1945)
Lịch sử Đảng bộ Tỉnh Cần Thơ tập 1 (1929-1945)

Cùng với lịch sử khai phá, mở mang và gìn giữ bờ cõi của ông cha ta, mãnh đất Cần Thơ - Tây Đô đã trải qua bao gian lao thử thách đấu tranh với thiên nhiên, với kẻ thù xâm lược đầy phí khách anh hùng...


Cùng với lịch sử khai phá, mở mang và gìn giữ bờ cõi của ông cha ta, mãnh đất Cần Thơ - Tây Đô đã trải qua bao gian lao thử thách đấu tranh với thiên nhiên, với kẻ thù xâm lược đầy phí khách anh hùng...

>> Tải nội dung Lịch sử Đảng bộ Tỉnh Cần Thơ tập 1: 1929-1945

Chia sẻ bài viết:  
  In bài viết