LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Lịch sử Đảng bộ Tỉnh Cần Thơ tập 3 (1954 - 1975)Sau khi xuất bản Lịch sử Đảng bộ tỉnh Cần Thơ tập I và tập II thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp 1930 - 1954, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cần Thơ (nay là Thành ủy thành phố Cần Thơ) tiếp tục chỉ đạo tiến hành sưu tầm tư liệu, khai thác nhân chứng và nghiên cứu, biên soạn Lịch sử Đảng bộ tỉnh Cần Thơ Tập III - Thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước 1954 - 1975.

Lịch sử Đảng bộ Tỉnh Cần Thơ tập 2 (1945 - 1954)Năm 1995, Tỉnh ủy Cần Thơ đã xuất bản quyển Sơ thảo Lịch sử Đảng bộ tỉnh Cần Thơ tập I (1929-1945) giới thiệu khái quát vùng đất- mở đất - lập nghiệp - truyền thống - văn hóa của nhân dân tỉnh Cần Thơ; quá trình hình thành Đảng bộ và lãnh đạo phong trào cách mạng tỉnh nhà vượt qua những giai đoạn cách mạng đầy gian truân, hiểm nghèo nhất ...

Lịch sử Đảng bộ Tỉnh Cần Thơ tập 1 (1929-1945)Cùng với lịch sử khai phá, mở mang và gìn giữ bờ cõi của ông cha ta, mãnh đất Cần Thơ - Tây Đô đã trải qua bao gian lao thử thách đấu tranh với thiên nhiên, với kẻ thù xâm lược đầy phí khách anh hùng...