HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO THÀNH PHỐ VÀ CƠ SỞ

Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội thành phố

Đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố: Quyết liệt triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để đạt và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra 

Tiếp tục giải đáp, làm rõ những vấn đề cử tri quan tâm

Thường trực Quận ủy Ô Môn làm việc với Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội quận

Sơ kết tôn giáo dân tộc

Nâng cao chất lượng nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2024

Xây dựng 124 mô hình “Dân vận khéo” đang thực hiện trên địa bàn huyện

Sơ kết 5 năm thực hiện 03 Nghị quyết về xây dựng tổ chức Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh

Hỏi thẳng thắn, trả lời rõ ràng những vấn đề cử tri quan tâm

Ngày họp thứ 2, kỳ họp thứ 16 của HĐND TP Cần Thơ: Tập trung thảo luận, đề xuất các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội thành phố

Liên kết