GIẢI BÁO CHÍ VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG MANG TÊN BÚA LIỀM VÀNG THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2022

Ban Thường vụ Thành ủy triển khai Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) thành phố Cần Thơ năm 2023
Cập nhật lúc 04:27 ngày 20/06/2023 - Số lượt xem: 924


Ngày 16/6/2023, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ ban hành Kế hoạch số 206-KH/TU tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) thành phố Cần Thơ năm 2023.


Ðồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố và đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố trao Giấy Chứng nhận và hoa cho các tác giả có tác phẩm xuất sắc đạt giải A - Giải Búa liềm vàng TP Cần Thơ năm 2022
. Ảnh minh họa: PV.


Theo đó, Giải Búa liềm vàng thành phố được tuyển chọn và trao cho các tác giả (nhóm tác giả), tác phẩm báo chí xuất sắc viết về xây dựng Đảng trên các mặt: chính trị, tư tưởng, đạo đức, công tác tổ chức - cán bộ, tuyên giáo, kiểm tra, dân vận, đối ngoại, phòng, chống tham nhũng... với những nội dung trọng tâm như sau:

Thứ nhất, những kết quả bước đầu tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị; nâng cao năng lực tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, nhất là thể chế hóa, cụ thể hóa thành luật và các văn bản dưới luật; xây dựng phương pháp công tác, lề lối làm việc của các cấp ủy đảng, tổ chức đảng thực sự khoa học, dân chủ, sát thực tiễn; bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng thông suốt từ Trung ương tới cơ sở.

Thứ hai, phản ánh những kết quả nổi bật trong thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV và Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; đánh giá tình hình, triển vọng thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo định hướng khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát hiện những “điểm nghẽn” hoặc dự báo những khó khăn, bất cập trong thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; từ đó, hiến kế các giải pháp cho Đảng, Chính phủ, các cấp ủy đảng, chính quyền có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phù hợp với tình hình thực tế; tình hình thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thứ ba, về tình hình, kết quả nổi bật và những giải pháp đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chạy chức, chạy quyền, “lợi ích nhóm”. Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Những thành tựu căn bản trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII. Tích cực đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Thứ tư, về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới theo tinh thần Nghị quyết số 21 -NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII.

Thứ năm, xây dựng Đảng về đạo đức và thực hiện các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên, gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thắt chặt hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, thực sự dựa vào Nhân dân để xây dựng Đảng.

Đối tượng tham dự giải: Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân có tác phẩm báo chí được đăng, phát trên các loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình…). Tác giả tham dự Giải không vi phạm các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, không vi phạm Luật Báo chí, Luật Sở hữu trí tuệ và các quy định khác của pháp luật. Bên cạnh đó, tác phẩm dự thi là các tác phẩm báo chí thuộc tất cả các thể loại báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí được  đăng, phát tác phẩm được tính từ ngày 01/11/2022 đến ngày 01/10/2023.

Thời hạn cuối cùng nhận tác phẩm là ngày 15/10/2023 (theo dấu bưu điện).

Cơ cấu giải thưởng về tác phẩm: Gồm 05 giải A (10.800.000 đồng/giải), 10 giải B (6.840.000 đồng/giải), 15 giải C (4.320.000 đồng/giải), 20 giải khuyến khích (1.800.000 đồng/giải).

Về nhân vật tiêu biểu: Vinh danh một số nhân vật tiêu biểu trong tác phẩm đoạt giải (nếu có).

Tải Kế hoạch số 206-KH/TU tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) thành phố Cần Thơ năm 2023.

Tải Thể lệ Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) thành phố Cần Thơ năm 2023.

 

Giao Tuyến

Chia sẻ bài viết:  
  In bài viết
Liên kết