Cuộc thi chính luận

Trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng TP Cần Thơ lần thứ I năm 2023
Cập nhật lúc 09:37 ngày 02/08/2023 - Số lượt xem: 807


Ngày 19/7/2023, Ban Chỉ đạo 35 thành phố Cần Thơ tổ chức lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng TP Cần Thơ lần thứ I năm 2023 (gọi tắt là Cuộc thi).

Tham dự có đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc thi; các đồng chí Ban Thường vụ Thành ủy; đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố; các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy; các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đạt giải Cuộc thi…


Đồng chí Nguyễn Ngọc Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo báo cáo kết quả Cuộc thi.

Báo cáo tại lễ tổng kết, đồng chí Nguyễn Ngọc Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo, cho biết: Sau gần 02 tháng phát động, các địa phương, đơn vị đã nhận 1.173 tác phẩm. Qua tuyển chọn của các địa phương, đơn vị, Tổ thư ký Cuộc thi cấp thành phố đã tiếp nhận 791 tác phẩm dự thi của 359 tác giả và 43 nhóm tác giả là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố. Qua 2 vòng chấm sơ khảo và chung khảo, Ban Tổ chức đã chọn 63 tác phẩm thuộc các loại hình báo, tạp chí, âm thanh, hình ảnh để trao giải; đồng thời chọn các tác phẩm đạt giải có chất lượng gửi tham gia Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba, năm 2023 do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức cuộc thi đa số các tác phẩm dự thi đều bám sát kế hoạch, thể lệ Cuộc thi, khẳng định vai trò và ý nghĩa thời đại của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nhận diện, đấu tranh phản bác luận điệu của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, dân tộc, tự do ngôn luận, tự do báo chí… để chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ ta. Bên cạnh đó, nhiều tác phẩm được đầu tư công phu cả về nội dung và hình thức, thể hiện tư duy chính trị sắc bén, trí tuệ, sự nhiệt huyết và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, lực lượng người làm báo… với mong muốn chuyển tải chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong cuộc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng…


Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc thi phát biểu tổng kết Cuộc thi.

Phát biểu tổng kết, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc thi biểu dương các cơ quan, đơn vị, địa phương, các tác giả và nhóm tác giả đã tích cực tham gia Cuộc thi. Đồng chí đánh giá đây là năm đầu tiên Ban Chỉ đạo 35 TP Cần Thơ tổ chức Cuộc thi được phát động trong thời gian ngắn, nhưng có sức lan tỏa rộng rãi, nhận được sự hưởng ứng, tham gia nhiệt tình của đông đảo cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị; đây thực sự là diễn đàn để cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên của các tổ chức chính trị - xã hội nêu cao ý thức trách nhiệm, thể hiện tình cảm, tâm huyết của mình đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong giai đoạn hiện nay. Thông qua Cuộc thi, quán triệt và thực hiện tốt phương châm kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, trong đó “xây” là cơ bản, “chống” phải quyết liệt, hiệu quả, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”; qua đó, tiếp tục phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng cho các lực lượng tham gia nhận diện, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch; hình thành mạng lưới rộng khắp bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch; nâng cao chất lượng các tác phẩm chính luận trên báo, tạp chí, phát thanh, truyền hình và mạng xã hội về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ, tuyên truyền, lan tỏa đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hình thành nguồn sản phẩm phong phú, có chất lượng, có tính chiến đấu cao phục vụ trực tiếp công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

“Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố, Ban Chỉ đạo 35 các địa phương, đơn vị tiếp tục thông tin, tuyên truyền, lan tỏa về kết quả Cuộc thi; chủ động bồi dưỡng lực lượng để tham gia các Cuộc thi được tổ chức vào những năm tiếp theo; Ban Chỉ đạo 35 các cấp tiếp tục triển khai kịp thời, hình thành mạng lưới rộng khắp, nhằm bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên không gian mạng”, đồng chí Phạm Văn Hiểu đề nghị .

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức Cuộc thi đã trao giải cho 63 tác phẩm thuộc các loại hình báo, tạp chí, âm thanh, hình ảnh. Trong đó, 06 giải Nhất, 12 giải Nhì, 18 giải Ba, 27 giải Khuyến khích. Ngoài ra, Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ tặng Giấy khen cho 14 tập thể có nhiều đóng góp trong công tác tuyên truyền, vận động tham gia Cuộc thi.


Đồng chí Phan Văn Thép, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy, Phó Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi công bố các quyết định khen thưởng Cuộc thi.


Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố và đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố trao Giấy Chứng nhận cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm
đạt giải Nhất.


Các tác giả và nhóm tác giả đạt giải Nhất.


Đồng chí Dương Tấn Hiển, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP  và đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TP trao Giấy
Chứng nhận cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đạt giải Nhì.


Đồng chí Nguyễn Tiền Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Ninh Kiều và đồng chí Trần Thị Vĩnh Nghi,Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Huyện ủy Thới Lai trao Giấy Chứng nhận cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm
đạt giải Ba.


Đồng chí Nguyễn Tòng Nhiệm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy trao Giấy Chứng nhận cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm
đạt giải Khuyến khích.


Đồng chí Trịnh Minh Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy trao Giấy Chứng nhận cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đạt giải Khuyến khích.


Đồng chí Lê Tấn Thủ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy trao Giấy Chứng nhận cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đạt giải Khuyến khích.


Đồng chí Nguyễn Ngọc Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy trao tặng Giấy khen cho 14 tập thể có nhiều đóng góp trong công tác tuyên truyền, vận động tham gia Cuộc thi.


Lãnh đạo thành phố chúc mừng 63 tác giả, nhóm tác giả đạt giải Cuộc thi.

 

Danh sách các tác phẩm của tác giả, nhóm tác giả đạt giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng TP Cần Thơ lần thứ I năm 2023

 

GIẢI NHẤT

I- Loại hình Báo (báo in, báo điện tử)

1. Nhóm tác giả Cao Thành Núi - Phạm Thị Kim Xuyến; đơn vị Khoa Khoa học Chính trị, Trường Đại học Cần Thơ với tác phẩm Đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc về vấn đề tự do ngôn luận ở Việt Nam.

2. Tác giả Đặng Duy Khôi; đơn vị Báo Cần Thơ với tác phẩm Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng - Từ góc độ bảo vệ nền văn hóa Việt Nam trên không gian mạng.

II. Loại hình Tạp chí (tạp chí in, tạp chí điện tử)

3. Tác giả Nguyễn Thị Hoài Thu; đơn vị Báo Cần Thơ với tác phẩm Đấu tranh trên lĩnh vực quyền con người ở Việt Nam trên môi trường không gian mạng.

4. Tác giả Trần Trương Gia Bảo; đơn vị Khoa Khoa học Chính trị, Trường Đại học Cần Thơ với tác phẩm Phản bác luận điệu xuyên tạc về ý nghĩa của "Sự kiện người thanh niên Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước" trên mạng xã hội hiện nay.

III- Loại hình âm thanh, hình ảnh (phát thanh, truyền hình, video clip)

5. Tác giả Châu Ngô Mỹ Tiên; đơn vị Đài Phát thanh - Truyền hình thành phố Cần Thơ với tác phẩm Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo "sức đề kháng" trước thông tin xấu độc (phóng sự dài 2 kỳ).

6. Nhóm tác giả Nguyễn Thị Thu Huyền - Dương Duy Lai - Nguyễn Trường Nghiệp - Nguyễn Minh Đức; đơn vị Đài Phát thanh - Truyền hình thành phố Cần Thơ với tác phẩm Nhận diện đấu tranh với âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo trong cộng đồng người Khmer của các thế lực thù địch.

GIẢI NHÌ

I- Loại hình Báo (báo in, báo điện tử)

1. Tác giả Phạm Văn Trung; đơn vị Báo Cần Thơ với tác phẩm Giữ gìn, phát huy phẩm chất “bộ đội Cụ Hồ” trong tình hình mới.

2. Tác giả Mai Trần Hải Đăng; đơn vị Trường Chính trị thành phố Cần Thơ với tác phẩm Niềm tin, khát vọng về một nước Việt Nam hùng cường.

3. Tác giả Võ Quốc Thái; đơn vị Báo Cần Thơ với tác phẩm Khắc phục tình trạng “nhạt Đảng, khô Đoàn”.

4. Tác giả Nguyễn Thanh Hoàng; đơn vị Trường Cao đẳng Cần Thơ với tác phẩm Phát huy bản sắc ngoại giao “Cây tre Việt Nam”.

II- Loại hình Tạp chí (tạp chí in, tạp chí điện tử)

5. Tác giả Bùi Hải Dương; Trường Chính trị thành phố Cần Thơ với tác phẩm Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để Đảng, Nhà nước ta trong sạch, vững mạnh hơn chứ không phải là "mị dân".

6. Tác giả Nguyễn Thị Kim Nhung; đơn vị Trường Chính trị thành phố Cần Thơ với tác phẩm Nhận diện hình thức và nội dung các thế lực thù địch xuyên tạc trên không gian mạng - Giải pháp ngăn chặn.

7. Tác giả Nguyễn Ngọc Cẩn; đơn vị Khoa Khoa học Chính trị, Trường Đại học Cần Thơ với tác phẩm Giáo dục cho sinh viên nhận diện thủ đoạn xuyên tạc, phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong các trường đại học, cao đẳng hiện nay.

8. Tác giả Thái Văn Dũng; đơn vị Báo Cần Thơ với tác phẩm Phát huy vai trò của báo chí trong cuộc chiến “không khói súng”.

III- Loại hình âm thanh, hình ảnh (phát thanh, truyền hình, video clip)

9. Nhóm tác giả Huỳnh Thanh Luân - Võ Hoàng Nghĩa - Nguyễn Minh Đức - Nguyễn Trường Nghiệp  - Lê Thị Hồng Yến; đơn vị Đài Phát thanh - Truyền hình thành phố Cần Thơ với tác phẩm Không thể phủ nhận sức hút và sự lan tỏa về cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

10. Nhóm tác giả Đặng Duy Khôi - Nguyễn Văn Tín; đơn vị Báo Cần Thơ - Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh quận Bình Thủy với tác phẩm Giá trị của hòa bình.

11. Nhóm tác giả Hồ Kiến Thức - Võ Hoàng Nghĩa - Tạ Minh Đạt - Nguyễn Quốc Thắng - Nguyễn Minh Đức - Ngô Văn Hiếu - Vũ Trường An - Dương Duy Lai - Nguyễn Hữu Trí - Thái Thành Long - Trần Trung Tín - Nguyễn Phương Lâm - Nguyễn Quốc Tuấn - Nguyễn Trường Nghiệp - Lê Thị Hồng Yến; đơn vị Đài Phát thanh - Truyền hình thành phố Cần Thơ với tác phẩm Kỳ 1: Đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc ngày 30/4/1975 lịch sử. Kỳ 2: Cẩn trọng thông tin từ những ứng dụng, sản phẩm công nghệ trí tuệ nhân tạo AI.

12. Nhóm tác giả Nguyễn Thị Thu Huyền -  Nguyễn Trường Nghiệp - Nguyễn Minh Đức; đơn vị Đài Phát thanh - Truyền hình thành phố Cần Thơ với tác phẩm Đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, chống phá việc thực hiện nghĩa vụ quân sự của thanh niên.

GIẢI BA

I- Loại hình Báo (báo in, báo điện tử)

1. Tác giả Phạm Tài Quí; đơn vị Công an thành phố Cần Thơ với tác phẩm “Từ vụ kit xét nghiệm tại Công ty Việt Á đến những luận điệu xuyên tạc chống Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch”.

2. Tác giả Nguyễn Huy Hoàng; đơn vị Công an thành phố Cần Thơ với tác phẩm Nhận diện âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc quan điểm, chủ trương của Đảng về bảo vệ môi trường ở nước ta hiện nay.

3. Tác giả La Văn Đệ; đơn vị Ban Chỉ huy Quân sự quận Ô Môn với tác phẩm “Phi chính trị hóa” và bài học về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với quân đội.

4. Nhóm tác giả Danh Lê Khả Nghiêm - Nguyễn Huỳnh Anh; đơn vị Trường Kinh tế, Đại học Cần Thơ với tác phẩm Bác bỏ quan điểm xoá bỏ Điều 4 trong Hiến pháp.

5. Tác giả Trần Bá Phước; đơn vị Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Thạnh với tác phẩm Phát huy vai trò người đứng đầu trong bảo vệ nền tảng của Đảng.

6. Tác giả Phan Thị Tâm; đơn vị Trường Tiểu học Bình Thủy, quận Bình Thủy với tác phẩm Nhận diện và đấu tranh với các luận điểm sai trái, thù địch phủ nhận chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh ở nước ta hiện nay.

II- Loại hình Tạp chí (tạp chí in, tạp chí điện tử)

7. Nhóm tác giả Nguyễn Ngọc Quy - Nguyễn Cao Siêng; đơn vị Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ - Tạp chí Cộng sản với tác phẩm Chế độ "Tập quyền", "Một Đảng" không phải là nguyên nhân và "Tam quyền phân lập" chưa bao giờ là giải pháp đặc hiệu để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

8. Tác giả Nguyễn Hoàng Nhựt; đơn vị Trường THCS - THPT Tân Lộc, quận Thốt Nốt với tác phẩm Xây dựng "Thế trận lòng dân" trên không gian mạng để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

9. Tác giả Nguyễn Minh Trí; đơn vị Trường Chính trị thành phố Cần Thơ với tác phẩm Thành đoàn Cần Thơ tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

10. Tác giả Nguyễn Thị Phương Thảo; đơn vị Đội An ninh, Công an quận Ninh Kiều với tác phẩm Phát huy vai trò của đồng bào dân tộc thiểu số trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng.

11. Tác giả Nguyễn Thị Nhanh, đơn vị Trường THCS Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thạnh với tác phẩm Đổi mới nội dung và phương thức trong công tác tuyên truyền nhằm đáp ứng yêu cầu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay.

12. Nhóm tác giả Danh Thị Về Cha - Lê Văn Hiếu; đơn vị Công an thành phố Cần Thơ với tác phẩm Người dân Việt Nam sống "tốt đời, đẹp đạo".

III- Loại hình âm thanh, hình ảnh (phát thanh, truyền hình, video clip)

13. Tác giả Huỳnh Lê Phương Lan; đơn vị Đài Phát thanh - Truyền hình thành phố Cần Thơ với tác phẩm "Chăm lo đời sống cho đồng bào dân tộc Khmer - Cách làm hiệu quả để chống lại sự xuyên tạc của kẻ thù".

14. Nhóm tác giả Nguyễn Hoàng Lê Trọng Nghĩa - Nguyễn Văn Ngô - Lê Nguyễn Thiên Tài - Phan Đoàn Duy Minh; đơn vị Đài Phát thanh - Truyền hình thành phố Cần Thơ với tác phẩm Hướng mạnh về cơ sở.

15. Tác giả Châu Ngô Mỹ Tiên; đơn vị Đài Phát thanh - Truyền hình thành phố Cần Thơ với tác phẩm Nghị quyết đi vào lòng dân (phóng sự 2 kỳ).

16. Tác giả Trần Minh Đức; đơn vị Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện Vĩnh Thạnh với tác phẩm Đảng bộ huyện Vĩnh Thạnh: Từ "Tự soi, tự sửa" đến "nói đi đôi với làm".

17. Tác giả Trần Nguyễn Hoàng Duy; đơn vị Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh quận Ô Môn với tác phẩm Phát huy vai trò của tuổi trẻ trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

18. Tác giả Vương Ngọc Bích; đơn vị Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh quận Ninh Kiều với tác phẩm Ninh Kiều: Toàn hệ thống chính trị phát huy trách nhiệm trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

GIẢI KHUYẾN KHÍCH

I- Loại hình Báo (báo in, báo điện tử)

1. Tác giả Nguyễn Thị Chi; đơn vị Trường Tiểu học Bình Thủy 2, quận Bình Thủy với tác phẩm Vai trò của đoàn viên, thanh niên trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

2. Tác giả Nguyễn Mỹ Huyền; đơn vị Khoa khoa học Chính trị, Trường Đại học Cần Thơ với tác phẩm Vai trò của thanh niên trong quá trình chuyển đổi số - Góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

3. Tác giả Nguyễn Thị Như Ý; đơn vị Ban Tuyên giáo Quận ủy Ô Môn với tác phẩm Cảnh giác trước luận điệu xuyên tạc cho rằng Việt Nam không có tự do ngôn luận, đàn áp mạng xã hội.

4. Tác giả Lê Thị Tâm; đơn vị Công an quận Bình Thủy với tác phẩm Quan điểm “xây” và “chống” trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

5. Tác giả Bùi Thị Vui; đơn vị Trường THPT Nguyễn Việt Hồng, quận Ninh Kiều với tác phẩm Nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị gắn với đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay.

6. Tác giả Nguyễn Đoàn Trường An; đơn vị Công an thành phố Cần Thơ với tác phẩm Cuộc chiến Nga - Ukraine, sự cạnh tranh nước lớn và phương thức “ngoại giao cây tre” của Việt Nam trong tình hình hiện nay.

7. Tác giả Tạ Phước Nguyên; đơn vị Công an thành phố Cần Thơ với tác phẩm Tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

8. Tác giả Nguyễn Thị Quế Anh; đơn vị Chi đoàn khu vực 8, phường An Bình, quận Ninh Kiều với tác phẩm Phát huy vai trò của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch hiện nay.

9. Nhóm tác giả Nguyễn Khánh Linh - Phan Huỳnh Khuyên - Nguyễn Phan Anh Thư - Tô Khắc Quy - Trần Lê Huy - Phạm Anh Kỳ - Phan Mạnh Huỳnh - Đặng Huỳnh Khả Vy - Trần Trạng Quỳnh - Nguyễn Gia Huy; đơn vị Khoa Khoa học Chính trị, Trường Đại học Cần Thơ với tác phẩm Bảo vệ, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh.

10. Tác giả Châu Tuấn Kiệt; đơn vị Đội An ninh Công an quận Thốt Nốt với tác phẩm Bản sắc "Ngoại giao cây tre Việt Nam"- Điểm sáng trong quan hệ quốc tế.

II- Loại hình Tạp chí (tạp chí in, tạp chí điện tử)

11. Nhóm tác giả Nguyễn Thị Tiến - La Thúy Kiều - Lê Thúy Huỳnh; đơn vị Khoa Khoa học Chính trị, Trường Đại học Cần Thơ với tác phẩm Nhận diện thủ đoạn và một số giải pháp phòng, chống "thông tin xấu, độc" trên mạng Internet hiện nay.

12. Tác giả Trần Văn Hiếu; đơn vị Khoa Khoa học Chính trị, Trường Đại học Cần Thơ với tác phẩm Gắn chặt cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng với cuộc đấu tranh chống biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng.

13. Tác giả Hà Quốc Hữu; đơn vị Văn phòng HĐND và UBND quận Bình Thủy với tác phẩm Rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.

14. Tác giả Nguyễn Thanh Hoàng; đơn vị Trường Cao đẳng Cần Thơ với tác phẩm Bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, nâng cao lòng yêu nước, tự hào dân tộc, hoài bão, khát vọng thế hệ trẻ.

15. Tác giả Phạm Minh Trung; đơn vị Khoa Khoa học Chính trị, Trường Đại học Cần Thơ với tác phẩm Loại giặc nguy hiểm nhất: Giặc "xét lại lịch sử" - Mặt trận đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và Nhân dân ta trên không gian mạng.

16. Tác giả Huỳnh Tấn Tài; đơn vị Trường THCS - THPT Tân Lộc, quận Thốt Nốt với tác phẩm Nâng cao hiệu lực, hiệu quả bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng.

17. Tác giả Huỳnh Minh Tấn; đơn vị Khoa Khoa học Chính trị, Trường Đại học Cần Thơ với tác phẩm Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước luận điệu xuyên tạc về “tình hình nhân quyền ở Việt Nam” của Tổ chức theo dõi nhân quyền (Human Rights Watch/HRW) trong sinh viên hiện nay.

18. Tác giả Đào Thị Thảo Nguyên; đơn vị Chi bộ Quân sự phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy với tác phẩm Quan điểm "xây" và "chống" trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

19. Tác giả Nguyễn Văn Kiệt; đơn vị Tòa án nhân dân quận Thốt Nốt với tác phẩm Bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, nâng cao lòng yêu nước, tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ Việt Nam.

20. Tác giả Lê Tuấn Dững; đơn vị Hội Cựu Chiến binh phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt với tác phẩm Nâng cao hiệu lực, hiệu quả bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng.

III- Loại hình âm thanh, hình ảnh (phát thanh, truyền hình, video clip)

21. Tác giả Nguyễn Thị Cẩm Tú; đơn vị Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện Phong Điền với tác phẩm Đoàn viên, thanh niên góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

22. Tác giả Nguyễn Ngọc Hạt; đơn vị Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh quận Ninh Kiều với tác phẩm Phát huy hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

23. Nhóm tác giả Nguyễn Văn Tín - Lê Thị Cẩm Thúy; đơn vị Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh quận Bình Thủy với tác phẩm Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới.

24. Tác giả Võ Văn Ngọ; đơn vị Công an thành phố Cần Thơ với tác phẩm Việt Nam - Kiên định với chủ nghĩa Mác - Lênin.      

25. Nhóm tác giả Lê Thị Bích Thuỷ - Nguyễn Hào; đơn vị Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện Phong Điền với tác phẩm Chăm lo tốt đời sống hội viên, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

26. Tác giả Lê Thị Kiều Nương; đơn vị Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh quận Bình Thủy với tác phẩm Tuổi trẻ Bình Thủy tham gia xây dựng nền tảng tư tưởng của Đảng.

27. Nhóm tác giả Nguyễn Thị Diệu Ni - Trần Tấn Bửu; đơn vị Viện Kiểm sát nhân dân quận Bình Thủy với tác phẩm Giáo dục tư tưởng đạo đức và lối ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông cho học sinh.

 

Tin, ảnh: Hoàng Trường Sa, Lê Phú

Chia sẻ bài viết:  
  In bài viết
Tin theo chuyên mục chưa được cấu hình thể hiển chuyên mục.

Liên kết