Chính trị, xây dựng đảng, đưa nghị quyết vào cuộc sống

Kiên quyết không để lọt những cán bộ không đủ tiêu chuẩn, suy thoái vào cấp ủy, giữ các cương vị chủ chốt ở các cấp
Cập nhật lúc 04:57 ngày 10/07/2024 - Số lượt xem: 88


(CT) - Sáng 9-7, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW ngày 9-5-2024 về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới (Quy định số 144); Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 14-6-2024 về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (Chỉ thị số 35).

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ Phòng Diên Hồng (tòa nhà Quốc hội) đến 15.644 điểm cầu trực tuyến từ Trung ương đến cơ sở, với hơn 1,28 triệu cán bộ, đảng viên tham dự.

Dự điểm cầu chính tại Phòng Diên Hồng (tòa nhà Quốc hội) có Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Lương Cường…

Dự hội nghị tại điểm cầu trực tuyến Hội trường Thành ủy Cần Thơ có các đồng chí: Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; các cán bộ nguyên là lãnh đạo TP Cần Thơ các thời kỳ; Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ, cán bộ chủ chốt thành phố...

Tại hội nghị, các cán bộ, đảng viên được xem phim tài liệu “Đạo đức cách mạng là gốc, là nền tảng của người cách mạng”. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt nội dung Quy định số 144 và Hướng dẫn số 159-HD/BTGTW ngày 3-7-2024 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới. Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương quán triệt Chỉ thị số 35.

Phát biểu chỉ đạo, kết luận hội nghị, đồng chí Lương Cường yêu cầu: Đối với Quy định số 144, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên phải tự giác học tập, phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, "tự soi", "tự sửa" theo chuẩn mực đạo đức cách mạng. Đẩy mạnh tuyên truyền trong nhân dân, để nhân dân nhận thức rõ quyết tâm chính trị của Đảng trong công cuộc xây dựng và chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị. Tăng cường đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực; đấu tranh loại bỏ các quan điểm, hành vi trái đạo đức cách mạng. Đối với Chỉ thị số 35, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng cần chuẩn bị tốt các dự thảo văn kiện trình đại hội đảng; đồng thời, tổ chức tốt việc thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện của cấp mình và cấp trên. Lựa chọn, giới thiệu, bầu cử cấp ủy khóa mới bảo đảm số lượng, nâng cao chất lượng, cơ cấu hài hòa, hợp lý, có sự kế thừa và phát triển. Những người được giới thiệu vào cấp ủy khóa mới phải là những người có bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng vững vàng, đạo đức lối sống gương mẫu, trong sáng, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; thực sự tiêu biểu về trí tuệ, đạo đức, uy tín, năng lực thực tiễn, được cán bộ đảng viên và nhân dân tín nhiệm. Đặc biệt, không để lọt những cán bộ không đủ tiêu chuẩn, suy thoái vào cấp ủy, giữ các cương vị chủ chốt ở các cấp. Cần chú ý tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ ở mỗi cấp theo quy định và định hướng ở Trung ương. Trong tháng 8-2024, Ban Tổ chức Trung ương phải có Hướng dẫn việc thực hiện Chỉ thị số 35 để các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện…

Tin, ảnh: ANH DŨNG  

Chia sẻ bài viết:  
  In bài viết