Hình ảnh hoạt động

Nhanh chóng đưa các nghị quyết và chỉ thị của Trung ương vừa ban hành vào thực tiễn cuộc sống
Cập nhật lúc 11:20 ngày 08/02/2023 - Số lượt xem: 1762


Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị triển khai Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết, Kết luận Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII của Ðảng cho cán bộ chủ chốt thành phố và quận, huyện.

Tại hội nghị, đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội thành phố tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng để cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ, nắm vững nội dung cơ bản của các nghị quyết, chỉ thị của Ban Chấp hành, Ban Bí thư Trung ương Ðảng vừa ban hành và các chương trình hành động của Thành ủy để tạo sự thống nhất về ý chí và hành động thực hiện. Các ban xây dựng Ðảng của Thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy khẩn trương xây dựng chương trình hành động, kế hoạch tổ chức thực hiện thắng lợi các nghị quyết, chỉ thị quan trọng này. Ban Tuyên giáo Thành ủy tăng cường chỉ đạo, định hướng các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thông của thành phố và các cơ quan báo chí Trung ương trên địa bàn đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, xây dựng nội dung, phương pháp tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ các nghị quyết, chỉ thị và chương trình hành động của Thành ủy, sớm đưa các nghị quyết và chỉ thị vào thực tiễn cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội lần thứ XIII của Ðảng...

Ban biên tập giới thiệu một số hình ảnh hội nghị triển khai Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết, Kết luận Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII của Ðảng.


Cán bộ chủ chốt thành phố dự hội nghị.


Đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, phát biểu kết luận hội nghị.


Đồng chí Nguyễn Ngọc Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy truyền đạt, triển khai Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 10-8-2022 của Ban Bí thư “Về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030”.


Ðồng chí Lê Tấn Thủ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy truyền đạt và triển khai Dự thảo Chương trình của Ban Chấp hành Ðảng bộ thành phố thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17-11-2022 của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XIII “Về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Ðảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”.


Ðồng chí Nguyễn Ngọc Hè, Thành ủy viên,  Phó Chủ tịch UBND thành phố truyền đạt và triển khai 2 Dự thảo Chương trình của Ban Chấp hành Ðảng bộ thành phố thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 9-11-2022 của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XIII “Về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới” và Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17-11-2022 của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XIII “Về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.


Toàn cảnh hội nghị hội nghị triển khai Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết, Kết luận Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII của Ðảng.

Tấn Vĩnh (thực hiện)

Chia sẻ bài viết:  
  In bài viết
Liên kết